Kategorier

Möllevångskarnevalen 2011!

ÄNTLIGEN är det dags för den 13e MÖLLEVÅNGSKARNEVALEN genom tiderna!
Härmed bjuder vi alla att delta i denna gungande folkfest som slingrar sig genom Möllans gator den 30 juli 2011!Du eller din organisation är inbjuden att delta i Möllevångskarnevalen.
Än så länge är vi endast ett fåtal personer som har påbörjat det administrativa arbetet inför karnevalen. Då det börjar närma sig skulle vi vilja samla krafter för att tillsammans lösa kommande utmaningar genom att ta vara på våra samlade erfarenheter och kompetenser.

Genom årets karneval vill vi ge uttryck för en folklig protest mot den pågående gentrifiering av vår stadsdel och ”möllevångspatrullens” agerande i vårt område.

Välkommen till ett planeringsmöte Söndagen den 3e juli kl. 14:00 på Sofielunds Folkets Hus. Du behövs för att karnevalen ska bli möjlig!

Gentrifiering: social förändringsprocess som består i att rika människor flyttar till stadsdelar som traditionellt har dominerats av fattiga och invandrare.

Möllevångspatrullen: civilpoliser som glider runt och letar ”illegala” invandrare i vår stadsdel.

Kom och var med! Kom ihåg att karnevalen blir vad vi gör den till!

Man kommer kunna använda facebook eventet  MÖLLEVÅNGSKARNEVALEN 2011 för att kommunisera med andra grupper eller med oss som arbetar med karnevalen.
Alla grupper som behöver någon form av tekniskt stöd till karnevalen måste höra av sig så fort som möjligt till oss, antingen på facebook eller via mail. Är du intresserad av att hålla i workshops eller liknande, hör också av dig så hjälper vi till med vad vi kan!

0BS! För att anmäla sig till karnevalståget skicka antingen mail eller skriv till oss på facebook eventet!


Karnaval de möllevången 2011!

POR FIN es hora del 13 karnaval de la Möllan!

Invitamos a todos a participar en esta fiesta popular que pasa por las calles de la Möllan el 30 de juilio de 2011!

Tu o tu organisacion estan invitados a participar en el karnaval de la möllan. Hasta la hora somos pocos los que hemos empezado el trabajo administrativo antes del karnaval. Ya que se acerca queremos que unamos nuestras fuerzas para que juntos podamos resolver los desafíos venideros.

A través del presente karnaval queremos extresar una protesta popular contra la gentrificacion de nuestro sector y la patrulla policial que opera en la möllan.

Bienvenidos a reunion para planificar el domingo 3 de julio a las 14:00 en Sofielunds Folkets Hus. Te necesitamos para que el karnaval sea posible!

Gentrificacion: proceso de transformación urbana en el que la población original de un sector (los cabezas negras y pobres) se desplazan por ricos y blancos.

patrulla policial de möllevången: policía civil que anda por la möllan cazando imigrantes sin papeles.

Ven y participa!! recuerda que el karnaval es lo que juntos hacemos!

Se puede utilizar el evento en facebook MÖLLEVÅNGSKARNEVALEN 2011 para comunicar con otros grupos o con nosotros que trabajamos con el carnaval. Todos los grupos que necesitan algun forma de apoyo tecnico para el carnaval tienen que contactarnos lo mas luego posible, por facebook, o por correo electronico. Estas interesado de dar un workshop o algo similar? -dejanos saber y te ayudamos con lo que podemos!
OBS! Para inscribirse a participar en el desfile del carnaval el 30/7 manda correo electronico o escribenos en el evento en facebook!

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>